back to homepage

 


other publications

Zes gelijkenissen over macht (Six Parables on Power). Leiden 1975, private publication. (See parables)


Het bestuur van de Universiteit (The Management of the University). in: Universiteit en Hogeschool 1975 (21), nr. 4, pag. 175-194 (together with J.C.P.A.van Esch en Tan Mei Hwa).

Kairos(poem). in: "De stilte in de straten brak mijn vaart", Iambe Bloemlezing 1986, p. 58.(See quatrain)

Een bundeltje Haiku's (A Small Collection of Haikus), Maastricht, Unlimited Inc. 2000, private publication. (See haiku's)